Avis legal

Aquest lloc està gestionat per:

KAYAK Europe GmbH

Fraumünsterstrasse 16

8001 Zurich

Switzerland

Lloc web: https://www.kayak.cat

Correu electrònic: info@kayak.es

Formulari de contacte Aquí

Si tens cap pregunta o comentari, visita la nostra pàgina d'ajuda.

aquí trobaràs les dades de contacte per a consultes de tipus professional (ex. consultes de propietaris d'hotel, agències, màrqueting o publicitat).

Plataforma de resolució de conflictes en línia de la Comissió de la UE: www.ec.europa.eu/consumers/odr

No participem en cap procediment de resolució de conflictes abans d'una junta arbitral de consum.

Directors executius: Peer Bueller i John-Lee Saez

Número d’identificació d’empresa: CHE-353.781.308 HR

Inscrit en el Registre Mercantil de Zuric, Suïssa

Zuric, Suïssa

Número d’Identificació Fiscal (NIF): CHE-353.781.308 MWST

Aquest text també s'aplica als següents perfils de les xarxes socials:

www.facebook.com/kayak.espana

www.twitter.com/KAYAK_es